DNI OTWARTE

Drodzy rodzice dzieci nowo przyjętych do naszych placówek!

Uprzejmie informujemy, że dni otwarte poszczególnych placówek odbędą się w dniach:

 • 13.06.2023-14.06.2023 w godzinach 9:30-11:00, Żłobek , ul. Czajora 3
 • 13.06.2023-14.06.2023 w godzinach 9:30-11:00, Klub dziecięcy nr 4, ul. Hajduki 14
 • 15.06.2023-16.06.2023 w godzinach 9:30-11:00, Klub dziecięcy nr 2, ul. Sudecka 1
 • 19.06.2023-20.06.2023 w godzinach 9:30-11:00, Klub dziecięcy nr 1, ul. Harcerska 6
 • 21.06.2023-22.06.2023 w godzinach 9:30-11:00, Klub dziecięcy nr 3, ul. Miarki 1

 


 

RADA RODZICÓW

Drodzy Rodzice składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać na podany numer konta: 44 1050 1373 1000 0092 9084 1809.

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT

Dyrektor Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice informuje, że od 1 lutego 2023 r. wzrastają koszty pobytu i żywienia dziecka w Zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - więcej szczegółów z zakładce opłaty.

 


 

WYPRAWKA DZIECKA DO ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO

Wyprawka dziecka powinna zawierać:

 • pieluszki (jeśli dziecko korzysta z pieluszek)
 • piżamka do leżakowania
 • zapasowe ubranka do przebrania w razie potrzeby
 • chusteczki nawilżające (1 paczka na miesiąc)
 • smoczek + zamykane plastikowe pudełko na smoczek
 • obuwie zmienne (stabilne z gumowym podłożem)

 

Dzieci z alergiami pokarmowymi - wymagane zaświadczenie od alergologa wraz z wykazem produktów spożywczych, których dziecko nie może spożywać - należy dostarczyć do biura Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 


 

WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY UBEZPIECZENIA NNW ŻŁOBEK/KLUB DZIECIĘCY

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku 2022/2023 ubezpieczenie NNW dzieci organizowane jest w formie indywidualnej z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dostępnej wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl/91124

Rodzic dokonuje samodzielnie zakupu ubezpieczenia poprzez link:
https://bezpieczny.pl/przedszkole/91124

Kod Opiekuna 91124 do rabatu (wchodząc poprzez link zaczytuje się automatycznie).

Uwaga! Ubezpieczenie obowiązuje najszybciej od dnia następnego po opłacie składki (lub od dnia wybranego z kalendarza).

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia proszę o kontakt z Opiekunem Bezpieczny.pl Panią Joanną Karczewska tel. 604 055 358, email: jkarczewska@bezpieczny.pl

  


 

DOFINANSOWANIE DO POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Dofinansowanie to będzie przysługiwało na dzieci uczęszczające do ww. instytucji. Wysokość dofinansowania to co do zasady 400zł na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2022r.
W miarę posiadanych informacji będzie Państwa na bieżąco informować poprzez ogłoszenia oraz informacje na naszej stronie internetowej.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem jednostki pod numerem (32) 700-16-01.

 


 

DOFINANSOWANIE DO POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Drodzy Rodzice w związku z możliwością otrzymania dofinansowania do opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym bardzo prosimy o dostarczenie do biura żłobka drogą mailową następujących danych:

 1. PESEL dziecka lub numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;
 2. Daty urodzenia rodziców;
 3. PESELE rodziców lub numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość rodziców – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL;
 4. Adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców;

Powyższe dane prosimy przesłać pod adres mailowy: zespolopieki@swietochlowice.pl w terminie do 14 stycznia 2022r.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem jednostki pod numerem (32) 700-16-01.

 


 

PROJEKT UNIJNY

"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy".

Więcej szczegółów na temat projektu znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego.

   


 

Drogi Rodzicu pamiętaj:

 • do placówki przyprowadzamy tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • dzieci do placówki przyprowadzane/odbierane są tylko przez osoby zdrowe
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki
 • jeżeli dziecko w trakcie pobytu w placówce będzie przejawiać niepokojące objawy choroby rodzic/opiekun prawny zostanie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 • o przestrzeganiu reżimu sanitarnego i zachowaniu bezpiecznych odległości w placówce
 • o obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa na terenie placówki
 • o obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki
 • w placówce w trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka może przebywać tylko jeden rodzic
 • w szatni w trakcie przebierania dzieci mogą przebywać max 2 osoby dorosłe , każde ze swoimi dzieckiem
 • do placówki przynosimy tylko rzeczy podane w wyprawce
 • obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia zabawek do placówki
 • prosimy o nie pozostawianie na terenie placówki wózków, rowerów itp.Do pobrania:

 


 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa:

 • Wewnętrzne Procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 (pobierz)
 • Procedura regulująca pracę przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia choroba COVID-19 (pobierz)
 • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa COVID-19 (pobierz)
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja (otwórz)

 


 

Serdecznie witamy na stronie internetowej "Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" miasta Świętochłowice.

 

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące żłobka oraz klubów dziecięcych wchodzących w skład zespołu opieki. Dowiesz się, w jaki sposób możesz zapisać swoje dziecko oraz jakie są zasady rekrutacji i odpłatności.

  

Żłobek Żłobek Żłobek

 

 

Na skróty

 

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
 
Link Program Maluch+
Projekt realizowany z budżetu państwa
 
Link Nabór z Projektu
Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy
 
Link Zobacz jak możesz zapisać swoje dziecko do żłobka
Link Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji
 
© 2012 Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |   wykonanie Piotr Ochman