KWARANTANNA W KLUBIE DZIECIĘCYM NR 1

Szanowni Rodzice,

Informujemy , że w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną dzieci oraz pracownicy Klubu dziecięcego nr 1 mieszczącego się przy ul. Harcerskiej 6 zostały skierowane na kwarantannę. Placówka będzie zamknięta od dnia 26.04.2021 r.

Dzieci zapraszamy ponownie od 04.05.2021 r.

Za wszelkie utrudnienia bardzo przepraszamy.

 


 

UWAGA RODZICE

Dla usprawnienia procesu rekrutacji od dnia 4 maja 2021 r. do 21 maja 2021 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system zapisów.

System będzie aktywny pod adresem https://nabor.pcss.pl/swietochlowice

Prosimy o zapoznanie się z "Regulaminem rekrutacji 2021" dostępnym w zakładce "Zapisy"

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA MIESIAC KWIECIEŃ

Drodzy Rodzice

Po konsultacji z I zastępcą Prezydenta Miasta S. Pośpiechem pragnę poinformować, iż opłaty za miesiąc kwiecień 2021r. będą wyglądać następująco:

 1. Rodzice dzieci, które obecnie mają możliwość korzystania z naszej opieki w poniedziałek dostaną kwitki z rozliczeniem miesiąca kwietnia (wszelkie zwroty za kwiecień będą naliczane w miesiącu maju);
 2. Rodzice dzieci, które niestety nie mogą obecnie korzystać z naszej opieki opłaty dopiero otrzymają w momencie powrotu na placówkę (opłaty będą naliczone od dnia powrotu);

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z biurem żłobka.

 


 

Drogi Rodzicu pamiętaj:

 • do placówki przyprowadzamy tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • dzieci do placówki przyprowadzane/odbierane są tylko przez osoby zdrowe
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki
 • jeżeli dziecko w trakcie pobytu w placówce będzie przejawiać niepokojące objawy choroby rodzic/opiekun prawny zostanie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 • o przestrzeganiu reżimu sanitarnego i zachowaniu bezpiecznych odległości w placówce
 • o obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa na terenie placówki
 • o obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki
 • w placówce w trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka może przebywać tylko jeden rodzic
 • w szatni w trakcie przebierania dzieci mogą przebywać max 2 osoby dorosłe , każde ze swoimi dzieckiem
 • do placówki przynosimy tylko rzeczy podane w wyprawce
 • obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia zabawek do placówki
 • prosimy o nie pozostawianie na terenie placówki wózków, rowerów itp.Do pobrania:

 


 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa:

 • Wewnętrzne Procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 (pobierz)
 • Procedura regulująca pracę przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia choroba COVID-19 (pobierz)
 • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa COVID-19 (pobierz)
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja (otwórz)

 


 

WYPRAWKA DZIECKA DO ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO

Wyprawka dziecka powinna zawierać:

 • pieluszki (jeśli dziecko korzysta z pieluszek)
 • piżamka do leżakowania
 • zapasowe ubranka do przebrania w razie potrzeby
 • chusteczki nawilżające (1 paczka na miesiąc)
 • chusteczki higieniczne (1 paczka na miesiąc)
 • smoczek + zamykane plastikowe pudełko na smoczek
 • obuwie zmienne (stabilne z gumowym podłożem)


Każde dziecko na dzień 1 września musi mieć zaświadczenie od pediatry, że nie ma przeciwskazań do uczęszczania do żłobka lub klubu dziecięcego oraz zrobione badanie krwi na glistę ludzką.

Dla najmłodszych dzieci, które będą uczęszczać do Żłobka a mają mieć podawane mleka lub kaszki typu Bebiko lub innej firmy, rodzice muszą dostarczyć do placówki oryginalnie zamknięte mleko lub kaszkę wraz zapisanymi na kartce proporcjami podawania dziecku.

 


 

Serdecznie witamy na stronie internetowej "Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" miasta Świętochłowice.

 

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące żłobka oraz klubów dziecięcych wchodzących w skład zespołu opieki. Dowiesz się, w jaki sposób możesz zapisać swoje dziecko oraz jakie są zasady rekrutacji i odpłatności.

  

Żłobek Żłobek Żłobek

 

 

Na skróty

 

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
 
Link Zobacz jak możesz zapisać swoje dziecko do żłobka
Link Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji
 
© 2012 Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |   wykonanie Piotr Ochman