REKRUTACJA

W dniach od 25.05 do 05.06.2020 r., rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych w I i II etapie rekrutacji na nowy rok szkolny 2020/21 proszeni są o pobranie z naszej strony Oświadczenia woli, które jest  potwierdzeniem przyjęcia miejsca w Zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na dany rok szkolny (czyli 2020/21). Oświadczenie należy wypełnić i wysłać do nas skan lub zdjęcie na nasz adres e-mailowy zespolopieki@swietochlowice.pl. Brak złożenia Oświadczenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszej jednostce.

 


 

Ważne informacje dla Rodziców

Drodzy Rodzice, zgodnie z ustaleniami z Urzędem Miasta Świętochłowice, w oparciu o wytyczne MRPiPS GIS informuję, że od dnia 18.05.2020 planowane jest wznowienie funkcjonowania dwóch placówek wchodzących w skład Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice (Klub dziecięcy nr 2 mieszczący się przy ul. Sudeckiej 1 oraz Żłobek mieszczący się przy ul. Czajora 3. W jednej placówce może przebywać jednocześnie 8 dzieci).
Udostępniamy Państwu procedury MRPiPS oraz GIS, na podstawie których zostały utworzone procedury funkcjonowania Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi tak, aby mieli Państwo orientację, jakie warunki musimy spełnić, aby rozpocząć przewidywaną działalność od dnia 18.05.2020 r.

Załączniki:

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice (od dnia 18.05.2020r.) jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych:

  • oświadczenia - załącznik nr 1 (do pobrania) - oświadczenia rodziców
  • oświadczenia dla osób przyprowadzających/odbierających dzieci - załącznik nr 2 (do pobrania) - oświadczenie osób przyprowadzających dzieci

 

Bardzo prosimy o bieżący monitoring naszej strony internetowej, gdyż jest to najlepszy sposób przekazywania Państwu informacji.

 


 

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA - LOSOWANIE

Drodzy Rodzice/Opiekunowie w trosce o bezpieczeństwo Państwa jak i członków Komisji Rekrutacyjnej, losowanie odbędzie się za pomocą systemu Online Urzędu Miasta Świętochłowice www.swietochlowice.sesja.pl
Losowanie odbędzie się w dniu 18 maja 2020r. z podziałem na placówki i godziny:
9:00 - Klub Dziecięcy nr 1 (ul. Harcerska)
9:15 - Klub Dziecięcy nr 2 (ul. Sudecka)
9:30 - Klub Dziecięcy nr 3 (ul. K. Miarki)
9:45 - Żłobek (ul. A. Czajora)
Zapraszamy serdecznie na losowanie.

 


 

REKRUTACJA

Drodzy Rodzice
Wyniki I etapu rekrutacji podane są, z podziałem na placówki w zakładce "Na skróty".
By sprawdzić wyniki proszę wejść na plik z nazwą placówki do której Państwo składali dokumenty.
Udzielamy również informacji telefonicznej w godz. 8:30 - 14:30.
Losowanie odbędzie się w dniu 18 maja 2020r. Informację o formie losowania podamy Państwu w najbliższych dniach na naszej stronie.

 


 

ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO

Drodzy Rodzice
Zapisy na dyżur wakacyjny w obecnej sytuacji odbywać się będzie drogą telefoniczną w dniach od 11 do 22 maja 2020r. w godz. 8:30 - 14:00, pod numerem 530-721-620.
Przypominamy, iż w miesiącu lipcu 2020r. dyżur pełni:
- Żłobek przy ul. A. Czajora
- Klub Dziecięcy nr 1 przy ul. Harcerskiej
Natomiast w miesiącu sierpniu 2020r. dyżur pełni:
- Klub Dziecięcy nr 2 przy ul. Sudeckiej
- Klub Dziecięcy nr 3 przy ul. K. Miarki
Zapisujemy dziecko tylko do swojej placówki na dyżur.
Wszelkie pytania proszę kierować do Pani Dyrektor.

 


 

Serdecznie witamy na stronie internetowej "Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" miasta Świętochłowice.

 

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące żłobka oraz klubów dziecięcych wchodzących w skład zespołu opieki. Dowiesz się, w jaki sposób możesz zapisać swoje dziecko oraz jakie są zasady rekrutacji i odpłatności.

  

Żłobek Żłobek Żłobek

 

 

Na skróty

 

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenie o naborze Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz Kwestionariusz kandydata na pracownika
Wyniki naboru Wyniki naboru
 
Link Zobacz jak możesz zapisać swoje dziecko do żłobka
Link Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji
 
© 2012 Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |   wykonanie Piotr Ochman