NAJNOWSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO KLUBÓW DZIECIĘCYCH W RAMACH PROJEKTU UE !!!

Drodzy rodzice z przykrością informujemy, że kluby dziecięce przy ul. Hajduki 14 nie zostaną otwarte w listopadzie bieżącego roku ze względu na trwające nadal prace remontowe. Napotkane usterki niestety wydłużą czas prac modernizacyjnych do około połowy grudnia. W związku z tym przewidywana nowa data otwarcia klubów dziecięcy to 2 stycznia 2023 r.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy i jednocześnie prosimy o kontakt z naszym biurem osoby zakwalifikowane do przyjęcia, które planują wrócić do pracy w listopadzie i grudniu br.

 


 

WYNIKI NABORU DO PROJEKTU UE

W związku z zakończeniem pracy Komisji Rekrutacyjnej, przedstawiamy listę dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listę rezerwową do klubu dziecięcego nr 4 i 5. Lista dostępna jest tutaj.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem (32) 700-16-01 oraz 530-721-620, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:30.

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Zapraszamy Państwa do udziału w Projekcie pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy”.

Nabór do Projektu adresowany jest do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub osób, które przebywają na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim / tacierzyńskim / wychowawczym.

Rekrutacja dzieci prowadzona będzie od 1 do 23 września 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji oraz pełną dokumentacją wymaganą podczas zgłoszenia - tutaj.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Projektu: tel. (32) 700-16-01 w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

 


 

WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY UBEZPIECZENIA NNW ŻŁOBEK/KLUB DZIECIĘCY

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku 2022/2023 ubezpieczenie NNW dzieci organizowane jest w formie indywidualnej z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dostępnej wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl/91124

Rodzic dokonuje samodzielnie zakupu ubezpieczenia poprzez link:
https://bezpieczny.pl/przedszkole/91124

Kod Opiekuna 91124 do rabatu (wchodząc poprzez link zaczytuje się automatycznie).

Uwaga! Ubezpieczenie obowiązuje najszybciej od dnia następnego po opłacie składki (lub od dnia wybranego z kalendarza).

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia proszę o kontakt z Opiekunem Bezpieczny.pl Panią Joanną Karczewska tel. 604 055 358, email: jkarczewska@bezpieczny.pl

 


 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zapraszamy serdecznie na zebranie organizacyjne rodziców dzieci nowo przyjętych oraz dzieci uczęszczających do naszych placówek.

 • Żłobek - ul. Czajora 3 - 07.09.2022 godz. 16.15
 • Klub dziecięcy nr 1 - ul. Harcerska 6 - 06.09.2022 godz. 16.15
 • Klub dziecięcy nr 2 - ul. Sudecka 1 - 08.09.2022 godz. 16.15
 • Klub dziecięcy nr 3 - ul. Miarki 1 - 05.09.2022 godz. 16.15

 


 

WYPRAWKA DZIECKA DO ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO

Wyprawka dziecka powinna zawierać:

 • pieluszki (jeśli dziecko korzysta z pieluszek)
 • piżamka do leżakowania
 • zapasowe ubranka do przebrania w razie potrzeby
 • chusteczki nawilżające (1 paczka na miesiąc)
 • smoczek + zamykane plastikowe pudełko na smoczek
 • obuwie zmienne (stabilne z gumowym podłożem)

 

Dzieci z alergiami pokarmowymi - wymagane zaświadczenie od alergologa wraz z wykazem produktów spożywczych, których dziecko nie może spożywać - należy dostarczyć do biura Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do 25.08.2022 r.
Dla najmłodszych dzieci, które będą uczęszczać do Żłobka, a mają mieć podawane mleka lub kaszki typu Bebiko lub innej firmy, rodzice muszą dostarczyć do placówki oryginalnie zamknięte mleko lub kaszkę wraz zapisanymi na kartce proporcjami podawania dziecku.
Prosimy o przyprowadzanie dzieci od 6:00 do 8:15, odbieranie dzieci od 14:00 do 16:00.
Pozostałe informacje zostaną przekazane Państwu na zebraniu organizacyjnym we wrześniu.

  


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT

Dyrektor Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice informuje, że od  1 lutego 2022 r. wzrastają koszty pobytu i żywienia dziecka w Zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - więcej szczegółów z zakładce opłaty.

 


 

DOFINANSOWANIE DO POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Dofinansowanie to będzie przysługiwało na dzieci uczęszczające do ww. instytucji. Wysokość dofinansowania to co do zasady 400zł na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie.
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2022r.
W miarę posiadanych informacji będzie Państwa na bieżąco informować poprzez ogłoszenia oraz informacje na naszej stronie internetowej.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem jednostki pod numerem (32) 700-16-01.

 


 

DOFINANSOWANIE DO POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Drodzy Rodzice w związku z możliwością otrzymania dofinansowania do opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym bardzo prosimy o dostarczenie do biura żłobka drogą mailową następujących danych:

 1. PESEL dziecka lub numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;
 2. Daty urodzenia rodziców;
 3. PESELE rodziców lub numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość rodziców – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL;
 4. Adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców;

Powyższe dane prosimy przesłać pod adres mailowy: zespolopieki@swietochlowice.pl w terminie do 14 stycznia 2022r.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem jednostki pod numerem (32) 700-16-01.

 


 

PROJEKT UNIJNY

"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy".

Więcej szczegółów na temat projektu znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego.

   


 

Drogi Rodzicu pamiętaj:

 • do placówki przyprowadzamy tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • dzieci do placówki przyprowadzane/odbierane są tylko przez osoby zdrowe
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki
 • jeżeli dziecko w trakcie pobytu w placówce będzie przejawiać niepokojące objawy choroby rodzic/opiekun prawny zostanie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 • o przestrzeganiu reżimu sanitarnego i zachowaniu bezpiecznych odległości w placówce
 • o obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa na terenie placówki
 • o obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki
 • w placówce w trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka może przebywać tylko jeden rodzic
 • w szatni w trakcie przebierania dzieci mogą przebywać max 2 osoby dorosłe , każde ze swoimi dzieckiem
 • do placówki przynosimy tylko rzeczy podane w wyprawce
 • obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia zabawek do placówki
 • prosimy o nie pozostawianie na terenie placówki wózków, rowerów itp.Do pobrania:

 


 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa:

 • Wewnętrzne Procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 (pobierz)
 • Procedura regulująca pracę przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia choroba COVID-19 (pobierz)
 • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa COVID-19 (pobierz)
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja (otwórz)

 


 

Serdecznie witamy na stronie internetowej "Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" miasta Świętochłowice.

 

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące żłobka oraz klubów dziecięcych wchodzących w skład zespołu opieki. Dowiesz się, w jaki sposób możesz zapisać swoje dziecko oraz jakie są zasady rekrutacji i odpłatności.

  

Żłobek Żłobek Żłobek

 

 

Na skróty

 

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
 
Link Program Maluch+
Projekt realizowany z budżetu państwa
 
Link Nabór z Projektu
Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy
 
Link Zobacz jak możesz zapisać swoje dziecko do żłobka
Link Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji
 
© 2012 Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |   wykonanie Piotr Ochman