KOMUNIKAT W SPRAWIE OTWARCIA POZOSTAŁYCH PLACÓWEK

Szanowni rodzice, planujemy ponownie otworzyć od dnia 15.06.2020 r. Klub dziecięcy nr 3. Informujemy jednak, że nadal będzie to ograniczona liczba dzieci ze względu na obowiązujące wytyczne GIS-u. Prosimy rodziców dzieci, które wymagają opieki o telefoniczne zgłaszanie zapotrzebowania pod nr tel. 530-721-620.

Klub dziecięcy nr 1 przy ul. Harcerskiej 6 nadal pozostaje zamknięty do odwołania ze względu na trwający remont w Przedszkolu nr 3.

 


 

WAŻNA INFORMACJA!

Dyrektor Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z zaleceniem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie wraz z Organem Prowadzącym informuje, iż Klub Dziecięcy nr 2 przy ul. Sudeckiej 1 zostaje zamknięty do dnia 07.06.2020r. ze względu na podejrzenie kontaktu jednego z dzieci z babcią, u której został wykonany test na Covid-19 z wynikiem pozytywnym. Kontakt dziecka był ograniczony jednak ze wglądu na bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do placówki i opiekunek  oraz w oczekiwaniu na wynik testów rodziców i dzieci wykonana zostanie kompleksowa dezynfekcja placówki. O dalszych krokach dotyczących ponownego otwarcia placówki poinformujemy Państwa w dniu 07.06.2020 po uzyskaniu informacji z SANEPiD-u w Chorzowie, najpóźniej w godzinach wieczornych.

 


 

REKRUTACJA

W dniach od 25.05 do 05.06.2020 r., rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych w I i II etapie rekrutacji na nowy rok szkolny 2020/21 proszeni są o pobranie z naszej strony Oświadczenia woli, które jest  potwierdzeniem przyjęcia miejsca w Zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na dany rok szkolny (czyli 2020/21). Oświadczenie należy wypełnić i wysłać do nas skan lub zdjęcie na nasz adres e-mailowy zespolopieki@swietochlowice.pl. Brak złożenia Oświadczenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszej jednostce.

 


 

Ważne informacje dla Rodziców

Drodzy Rodzice, zgodnie z ustaleniami z Urzędem Miasta Świętochłowice, w oparciu o wytyczne MRPiPS GIS informuję, że od dnia 18.05.2020 planowane jest wznowienie funkcjonowania dwóch placówek wchodzących w skład Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice (Klub dziecięcy nr 2 mieszczący się przy ul. Sudeckiej 1 oraz Żłobek mieszczący się przy ul. Czajora 3. W jednej placówce może przebywać jednocześnie 8 dzieci).
Udostępniamy Państwu procedury MRPiPS oraz GIS, na podstawie których zostały utworzone procedury funkcjonowania Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi tak, aby mieli Państwo orientację, jakie warunki musimy spełnić, aby rozpocząć przewidywaną działalność od dnia 18.05.2020 r.

Załączniki:

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice (od dnia 18.05.2020r.) jest podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych:

  • oświadczenia - załącznik nr 1 (do pobrania) - oświadczenia rodziców
  • oświadczenia dla osób przyprowadzających/odbierających dzieci - załącznik nr 2 (do pobrania) - oświadczenie osób przyprowadzających dzieci

 

Bardzo prosimy o bieżący monitoring naszej strony internetowej, gdyż jest to najlepszy sposób przekazywania Państwu informacji.

 


 

Serdecznie witamy na stronie internetowej "Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" miasta Świętochłowice.

 

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące żłobka oraz klubów dziecięcych wchodzących w skład zespołu opieki. Dowiesz się, w jaki sposób możesz zapisać swoje dziecko oraz jakie są zasady rekrutacji i odpłatności.

  

Żłobek Żłobek Żłobek

 

 

Na skróty

 

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
 
Ogłoszenie o naborze Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz Kwestionariusz kandydata na pracownika
Wyniki naboru Wyniki naboru
 
Link Zobacz jak możesz zapisać swoje dziecko do żłobka
Link Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji
 
© 2012 Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |   wykonanie Piotr Ochman