ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Szanowni Rodzice serdecznie zapraszam na Zebrania Organizacyjne, które odbędą się na każdej placówce w podanym poniżej terminie. Na Zebranie zapraszamy zarówno Rodziców dzieci nowoprzyjętych jak i również rodziców dzieci już uczęszczających do naszych placówek:

 • 01.09.2021r.godz. 16:15 – Żłobek, ul. A. Czajora 3 Świętochłowice
 • 01.09.2021r.godz. 17:30– Klub Dziecięcy nr 2, ul. Sudecka 1 Świętochłowice
 • 02.09.2021r.godz. 16:15 – Klub Dziecięcy nr 3, ul. K. Miarki 1 Świętochłowice
 • 02.09.2021r.godz. 17:30 – Klub Dziecięcy nr 1, ul. Harcerska 6 Świętochłowice

 

Na dzień 1 września należy pobrać z naszej strony druk Zgody i Oświadczenia Rodziców2021/22 wypełnić i przynieś do placówki 1 września.

 


 

WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY UBEZPIECZENIA NNW ŻŁOBEK

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku 2021/2022 ubezpieczenie NNW dzieci organizowane jest w formie indywidualnej z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dostępnej wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl/91124

Rodzic dokonuje samodzielnie zakupu ubezpieczenia poprzez link:
https://bezpieczny.pl/przedszkole/91124

Kod Opiekuna 91124 do rabatu (wchodząc poprzez link zaczytuje się automatycznie).

Uwaga! Ubezpieczenie obowiązuje najszybciej od dnia następnego po opłacie składki (lub od dnia wybranego z kalendarza).

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.

W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia proszę o kontakt z Opiekunem Bezpieczny.pl Panią Joanną Karczewska

tel. 604 055 358, email: jkarczewska@bezpieczny.pl

 


 

PROJEKT UNIJNY

"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy".

Więcej szczegółów na temat projektu znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego.

 


 

DZIECI PRZYJĘTE DO PLACÓWEK

Szanowni rodzice nowo przyjętych dzieci na rok 2021/2022

Poniżej przedstawiamy listę dzieci przyjętych do Naszych placówek. Informujemy, że gwarancją przyjęcia dziecka jest złożenie oświadczenia woli do 30.06.2021 r. Prosimy zapoznać się z informacją dotyczącą wyprawki na dzień 1 września. Zebrania organizacyjne z rodzicami odbędą się po 1 września, prosimy o bieżący monitoring naszej strony.

Lista dzieci przyjętych.

 


 

LISTA REZERWOWA

Szanowni rodzice dzieci oczekujących na przyjęcie do Naszych placówek pragniemy poinformować, że w systemie elektronicznej rekrutacji widoczne są już dla Państwa listy rezerwowe.

Proszę pamiętać, że miejsce na liście rezerwowej należy odnowić w systemie raz na trzy miesiące (licząc od daty złożenia wniosku) Odnowienia wniosku dokonać można najwcześniej 30 dni przed upływem ważności.

 


 

WYPRAWKA DZIECKA DO ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO

Wyprawka dziecka powinna zawierać:

 • pieluszki (jeśli dziecko korzysta z pieluszek)
 • piżamka do leżakowania
 • zapasowe ubranka do przebrania w razie potrzeby
 • chusteczki nawilżające (1 paczka na miesiąc)
 • chusteczki higieniczne (1 paczka na miesiąc)
 • smoczek + zamykane plastikowe pudełko na smoczek
 • obuwie zmienne (stabilne z gumowym podłożem)

 

Każde dziecko na dzień 1 września musi mieć zaświadczenie od pediatry, że nie ma przeciwskazań do uczęszczania do żłobka lub klubu dziecięcego oraz zrobione badanie krwi lub kału na glistę ludzką.
Dzieci z alergiami pokarmowymi - wymagane zaświadczenie od alergologa wraz z wykazem produktów spożywczych, których dziecko nie może spożywać - należy dostarczyć do biura Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 od 23.08. do 27.08.2021.
Dla najmłodszych dzieci, które będą uczęszczać do Żłobka a mają mieć podawane mleka lub kaszki typu Bebiko lub innej firmy, rodzice muszą dostarczyć do placówki oryginalnie zamknięte mleko lub kaszkę wraz zapisanymi na kartce proporcjami podawania dziecku.
Prosimy o przyprowadzanie dzieci od 6:00 do 8:15, odbieranie dzieci od 14:00 do 16:00.
Pozostałe informacje zostaną przekazane Państwu na zebraniu organizacyjnym we wrześniu.

 


 

REKRUTACJA

Szanowni rodzice

W elektronicznym systemie rekrutacji dostępne są już wyniki naboru do Naszych placówek. Wniosek zakwalifikowany/nie zakwalifikowany. W przypadku zakwalifikowania od 1 czerwca do 18 czerwca 2021 r. należy złożyć w biurze Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Czajora 3 oświadczenie woli przyjęcia, które jest równoznaczne z przyjęciem miejsca w placówce. Nie złożenia oświadczenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w placówce.

Pobierz: wzór oświadczenia woli.

 


 

Drogi Rodzicu pamiętaj:

 • do placówki przyprowadzamy tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • dzieci do placówki przyprowadzane/odbierane są tylko przez osoby zdrowe
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki
 • jeżeli dziecko w trakcie pobytu w placówce będzie przejawiać niepokojące objawy choroby rodzic/opiekun prawny zostanie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 • o przestrzeganiu reżimu sanitarnego i zachowaniu bezpiecznych odległości w placówce
 • o obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa na terenie placówki
 • o obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki
 • w placówce w trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka może przebywać tylko jeden rodzic
 • w szatni w trakcie przebierania dzieci mogą przebywać max 2 osoby dorosłe , każde ze swoimi dzieckiem
 • do placówki przynosimy tylko rzeczy podane w wyprawce
 • obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia zabawek do placówki
 • prosimy o nie pozostawianie na terenie placówki wózków, rowerów itp.Do pobrania:

 


 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa:

 • Wewnętrzne Procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 (pobierz)
 • Procedura regulująca pracę przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia choroba COVID-19 (pobierz)
 • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa COVID-19 (pobierz)
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja (otwórz)

 


 

Serdecznie witamy na stronie internetowej "Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" miasta Świętochłowice.

 

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące żłobka oraz klubów dziecięcych wchodzących w skład zespołu opieki. Dowiesz się, w jaki sposób możesz zapisać swoje dziecko oraz jakie są zasady rekrutacji i odpłatności.

  

Żłobek Żłobek Żłobek

 

 

Na skróty

 

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
 
Link Program Maluch+
Projekt realizowany z budżetu państwa
 
Link Zobacz jak możesz zapisać swoje dziecko do żłobka
Link Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

 

Narodowy Spis Powrzechny 2021

 
© 2012 Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |   wykonanie Piotr Ochman