Informacje dotyczące placówki

 

Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice jest samodzielną jednostką budżetową. Zespół jest jednostką organizacyjna gminy o zasięgu lokalnym, dla dzieci ze Świętochłowic.

Siedziba Zespołu opieki znajduje się w Świętochłowicach przy ul. A. Czajora 3.

W skład Zespołu opieki wchodzą:

 1. Żłobek przy ul. A. Czajora 3
 2. 4 Kluby dziecięce:
  • Klub dziecięcy nr 1 przy ul. Harcerskiej 6
  • Klub dziecięcy nr 2 przy ul. Sudeckiej 1
  • Klub dziecięcy nr 3 przy ul. K. Miarki 1
  • Klub dziecięcy nr 4 przy ul. Hajduki 14

 

Zespół opieki działa na podstawie przepisów prawa:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
 3. Statutu Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice.
 4. Innych aktów prawa.

 

Zespół opieki realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Do naszych placówek przyjmowane są dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do lat 3 do żłobka, natomiast do klubów dziecięcych przyjmowane są dzieci do 1 roku życia do lat 3.

 

Dokumenty

 

PDF Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie nadania statutu
PDF Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany statutu z dnia 26.10.2011
PDF Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany statutu z dnia 30.09.2013
PDF Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany statutu z dnia 11.04.2016
PDF Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany statutu z dnia 25.03.2019
PDF Uchwała Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie ustalenia wysokości opłat 
 
PDF Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w placówce 
 
PDF Regulamin organizacyjny zespołu opieki 
 
© 2012 Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |   wykonanie Piotr Ochman