Żłobek

 

Do zadań Żłobka należy w szczególności zapewnienie opieki i pielęgnacji w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez zajęcia ruchowe, muzyczne i plastyczne. Stworzenie warunków do wspólnej zabawy i nauki dostosowanych do wieku dzieci. Wspomaganie rodziny w wychowaniu z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci, które odbywa się w trakcie zabaw i zajęć organizowanych w czasie pobytu dzieci w żłobku oraz poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie rodzicom/opiekunom prawnym informacji.

Żłobek znajduje się w głównej siedzibie zespołu opieki przy ul. Czajora 3.

 

 

Kluby dziecięce

 

Do zadań klubów dziecięcych należy zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć z elementami edukacji. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dzieci.

W mieście znajdują się 4 Kluby dziecięce:

  1. Klub dziecięcy nr 1 przy ul. Harcerskiej 6

  2. Klub dziecięcy nr 2 przy ul. Sudeckiej 1

  3. Klub dziecięcy nr 3 przy ul. K. Miarki 1

  4. Klub dziecięcy nr 4 przy ul. Hajduki 14
 

Placówki

 

Foto Żłobek (ul. Czajora)
Foto Klub dziecięcy nr 1 (ul. Harcerska)
Foto Klub dziecięcy nr 2 (ul. Sudecka)
Foto Klub dziecięcy nr 3 (ul. K. Miarki)
Foto Klub dziecięcy nr 4 (ul. Hajduki)
 
© 2012 Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |   wykonanie Piotr Ochman