Instrukcja obsługi
Opis elementów na stronie

Serwis informacyjny zespołu opieki – łącze do strony strony internetowej Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice zespolopieki.swietochlowice.pl.

Biuletyn Informacji Publicznej – łącze do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl.

Górne menu – menu zawierające odnośniki do dodatkowych funkcji strony, takich jak: powrót do strony głównej, mapa strony biuletynu, rejestr zmian treści, wyszukiwanie treści i osób, logowanie do panelu administracyjnego.

Menu boczne – menu przedmiotowe zawierające odnośniki do tematów i treści pogrupowanych według kryteriów merytorycznych.

Nawigacja

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa się za pośrednictwem elementów aktywnych (łączy/odnośników) znajdujących się w menu oraz w treści informacji. Poprzez kliknięcia w elementy aktywne użytkownik przechodzi do poszczególnych tematów oraz treści znajdujących się w Biuletynie. 
Powrót do strony głównej Biuletynu możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika „Biuletyn” w górnym menu lub „Strona startowa” z menu bocznego.

Przeglądanie tematów i treści

Treści zamieszczone w Biuletynie są dostępne poprzez tematy znajdujące się w Menu bocznym (przedmiotowym), wyszukiwanie oraz Rejestr zmian.

Poprzez kliknięcie w jeden z elementów aktywnych Menu przedmiotowego użytkownik dokonuje wyboru tematu i zostaje przeniesiony na stronę zawierającą wykaz powiązanych tematów podrzędnych oraz treści. Wybierając kolejne tematy użytkownik przemieszcza się w ramach struktury strony, której całość dostępna jest na Mapie strony. Po wybraniu właściwego tematu, poprzez kliknięcie we właściwą treść, użytkownik może zapoznać się z wybraną informacją publiczną.

Poprzez wybranie w Górnym menu elementu Szukaj, użytkownik ma możliwość przeszukiwania zawartości Biuletynu. Po wpisaniu i zatwierdzeniu wybranej frazy wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania. Przedstawione zostaną treści i osoby zawierające szukaną frazę, z możliwością wyświetlenia większej ilości wyników. Klikając w tytuł treści lub imię i nazwisko osoby, użytkownik zostanie przeniesiony do strony zawierającej określoną treść lub dane wybranej osoby.

Poprzez kliknięcie w Górnym menu elementu Rejestr zmian, użytkownik ma możliwość zapoznania się z wykazem treści oraz osób, które były modyfikowane w ostatnim czasie. Rejestr zawiera czas modyfikacji informacji, osobę odpowiedzialną za wprowadzenie zmiany, krótki opis zmiany oraz łącze przekierowujące do zmodyfikowanej treści lub danych osoby, której zmiana dotyczy.
Informacja wprowadzona do systemu 2014-05-21 09:30:35 przez Katarzyna Osmelak.
Informacja zatwierdzona i udostępniona 2014-05-21 10:50:06 przez Katarzyna Osmelak.