O nas
Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 miasta Świętochłowice jest samodzielną jednostką budżetową. Zespół jest jednostką organizacyjną gminy o zasięgu lokalnym, dla dzieci zamieszkujących na terenie Świętochłowic. Zespół opieki realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Do naszych placówek przyjmowane są dzieci w wieku od 6 m. ż. do lat 3 do żłobka, natomiast do klubów dziecięcych od 1r. ż. do lat 3. W każdej naszej placówce przebywa po 20 dzieci. Placówki są czynne od 6:00 do 16:00.
Informacja zmodyfikowana 2019-04-26 12:36:39 przez Katarzyna Osmelak.
Informacja zatwierdzona i udostępniona 2019-04-26 12:36:39 przez Katarzyna Osmelak.