Opłaty
W Żłobku jak i w Filiach Żłobkowych pobierane są dwie opłaty tzn.: opłata za godzinę pobytu dziecka na placówce i dzienna opłata za wyżywienie.
Opłata za godzinę pobytu uzależniona jest od dochodów rodziców i regulowana jest Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/105/15 z dnia 22 lipca 2015 r. 
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,50 zł.
Opłaty wpłacane są przez rodziców przelewem na konto: 

PKP BP S.A. nr 13 1020 2313 0000 3702 0573 8028. 

Opłaty uiszczane są do 15-ego każdego miesiąca.

Informacja zmodyfikowana 2017-10-06 09:23:06 przez Katarzyna Osmelak.
Informacja zatwierdzona i udostępniona 2017-10-06 09:23:06 przez Katarzyna Osmelak.