Historia zmian informacji
DataOsobaZmianaTreść
2014-05-06 22:30:35Katarzyna Osmelakmodyfikacja treścitreść aktualna
2014-05-06 23:09:59Katarzyna Osmelakzatwierdzenie zmian
2014-05-06 22:20:00Katarzyna Osmelakwprowadzenie informacjitreść pierwotna
2014-05-06 22:23:09Katarzyna Osmelakzatwierdzenie treści