PROJEKT UNIJNY

"Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Świętochłowicach szansą na powrót do pracy".

Więcej szczegółów na temat projektu znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego.

 


 

Narodowy Spis Powrzechny 2021

 


 

DZIECI PRZYJĘTE DO PLACÓWEK

Szanowni rodzice nowo przyjętych dzieci na rok 2021/2022

Poniżej przedstawiamy listę dzieci przyjętych do Naszych placówek. Informujemy, że gwarancją przyjęcia dziecka jest złożenie oświadczenia woli do 30.06.2021 r. Prosimy zapoznać się z informacją dotyczącą wyprawki na dzień 1 września. Zebrania organizacyjne z rodzicami odbędą się po 1 września, prosimy o bieżący monitoring naszej strony.

Lista dzieci przyjętych.

 


 

LISTA REZERWOWA

Szanowni rodzice dzieci oczekujących na przyjęcie do Naszych placówek pragniemy poinformować, że w systemie elektronicznej rekrutacji widoczne są już dla Państwa listy rezerwowe.

Proszę pamiętać, że miejsce na liście rezerwowej należy odnowić w systemie raz na trzy miesiące (licząc od daty złożenia wniosku) Odnowienia wniosku dokonać można najwcześniej 30 dni przed upływem ważności.

 


 

WYPRAWKA DZIECKA DO ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO

Wyprawka dziecka powinna zawierać:

 • pieluszki (jeśli dziecko korzysta z pieluszek)
 • piżamka do leżakowania
 • zapasowe ubranka do przebrania w razie potrzeby
 • chusteczki nawilżające (1 paczka na miesiąc)
 • chusteczki higieniczne (1 paczka na miesiąc)
 • smoczek + zamykane plastikowe pudełko na smoczek
 • obuwie zmienne (stabilne z gumowym podłożem)

 

Każde dziecko na dzień 1 września musi mieć zaświadczenie od pediatry, że nie ma przeciwskazań do uczęszczania do żłobka lub klubu dziecięcego oraz zrobione badanie krwi lub kału na glistę ludzką.
Dzieci z alergiami pokarmowymi - wymagane zaświadczenie od alergologa wraz z wykazem produktów spożywczych, których dziecko nie może spożywać - należy dostarczyć do biura Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 od 23.08. do 27.08.2021.
Dla najmłodszych dzieci, które będą uczęszczać do Żłobka a mają mieć podawane mleka lub kaszki typu Bebiko lub innej firmy, rodzice muszą dostarczyć do placówki oryginalnie zamknięte mleko lub kaszkę wraz zapisanymi na kartce proporcjami podawania dziecku.
Prosimy o przyprowadzanie dzieci od 6:00 do 8:15, odbieranie dzieci od 14:00 do 16:00.
Pozostałe informacje zostaną przekazane Państwu na zebraniu organizacyjnym we wrześniu.

 


 

REKRUTACJA

Szanowni rodzice

W elektronicznym systemie rekrutacji dostępne są już wyniki naboru do Naszych placówek. Wniosek zakwalifikowany/nie zakwalifikowany. W przypadku zakwalifikowania od 1 czerwca do 18 czerwca 2021 r. należy złożyć w biurze Zespołu Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przy ul. Czajora 3 oświadczenie woli przyjęcia, które jest równoznaczne z przyjęciem miejsca w placówce. Nie złożenia oświadczenia woli w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w placówce.

Pobierz: wzór oświadczenia woli.

 


 

Drogi Rodzicu pamiętaj:

 • do placówki przyprowadzamy tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • dzieci do placówki przyprowadzane/odbierane są tylko przez osoby zdrowe
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki
 • jeżeli dziecko w trakcie pobytu w placówce będzie przejawiać niepokojące objawy choroby rodzic/opiekun prawny zostanie niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.
 • o przestrzeganiu reżimu sanitarnego i zachowaniu bezpiecznych odległości w placówce
 • o obowiązkowym zakrywaniu ust i nosa na terenie placówki
 • o obowiązkowej dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki
 • w placówce w trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka może przebywać tylko jeden rodzic
 • w szatni w trakcie przebierania dzieci mogą przebywać max 2 osoby dorosłe , każde ze swoimi dzieckiem
 • do placówki przynosimy tylko rzeczy podane w wyprawce
 • obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia zabawek do placówki
 • prosimy o nie pozostawianie na terenie placówki wózków, rowerów itp.Do pobrania:

 


 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa:

 • Wewnętrzne Procedury bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 (pobierz)
 • Procedura regulująca pracę przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia choroba COVID-19 (pobierz)
 • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa COVID-19 (pobierz)
 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja (otwórz)

 


 

Serdecznie witamy na stronie internetowej "Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" miasta Świętochłowice.

 

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące żłobka oraz klubów dziecięcych wchodzących w skład zespołu opieki. Dowiesz się, w jaki sposób możesz zapisać swoje dziecko oraz jakie są zasady rekrutacji i odpłatności.

  

Żłobek Żłobek Żłobek

 

 

Na skróty

 

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
 
Link Program Maluch+
Projekt realizowany z budżetu państwa
 
Link Zobacz jak możesz zapisać swoje dziecko do żłobka
Link Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji
 
© 2012 Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |   wykonanie Piotr Ochman